menu

New Mexico State University Atomic Aggies

New Mexico State University's Rocketry Team
Team
Adrian Amado
Adrian Amado
1 Challenge Won
Diego Montoya
Diego Montoya
1 Challenge Won
Eduardo Padilla
Eduardo Padilla
2 Challenges Won
David Moreno
David Moreno
2 Challenges Won
Julia Bowden
Julia Bowden
1 Challenge Won
Tori Hoffman
Tori Hoffman
1 Challenge Won
Preston Hager
Preston Hager
1 Challenge Won
View team agreement