menu

Team Antariksh

Team
Samarth Barshi
Samarth Barshi
1 Challenge Won
Krush MACHHI
Krush MACHHI
1 Challenge Won
Pratik Matt
Pratik Matt
1 Challenge Won
Krish Dhankar
Krish Dhankar
1 Challenge Won
Darpan Byahatti
Darpan Byahatti
2 Challenges Won
PRAKASH KUMAR
PRAKASH KUMAR
1 Challenge Won
Kaarthik Shanker
Kaarthik Shanker
2 Challenges Won
SUCHITHRA PRABHU N
SUCHITHRA PRABHU N
3 Challenges Won
AMOGH G
AMOGH G
2 Challenges Won
Vageesha Sharma
Vageesha Sharma
2 Challenges Won
R THARUNIKAA
R THARUNIKAA
1 Challenge Won
SYED MUZZAMMIL
SYED MUZZAMMIL
2 Challenges Won
Nihal Hebbar
Nihal Hebbar
1 Challenge Won
Jateen Rathod
Jateen Rathod
2 Challenges Won
View team agreement