Ryerson University, Ryerson Rocketry Club

Team
Saina Saeed-pour
Saina Saeed-pour
1 Challenge Won
Eda Demir
Eda Demir
1 Challenge Won
Moya Pyziak
Moya Pyziak
1 Challenge Won
Alessandro Ciniello
Alessandro Ciniello
1 Challenge Won
View team agreement