Loading...
Upcoming webinar: ACCELERATING ENTERPRISE INNOVATION - Feb. 27, 2018, 9 a.m. PST

What are cookies?

Hebrew

מהם עוגיות?

עוגיות דפדפן:

העוגיות הן פיסות של מידע אשר אתר אינטרנט ממקם במכשירך כאשר אתה מבקר באתר אינטרנט. עוגיות עשויות להיות חלק מהעברת מידע מאיתנו אליך וממך ישירות אלינו, לגורם אחר מטעמנו, או לגורם אחר בהתאם למדיניות הפרטיות שלו. אנו עשויים להשתמש בעוגיות על מנת לאגור את המידע שאנו אוספים אודותיך. אתה יכול לבחור שהמכשיר יוכל להזהיר אותך בכל פעם שעוגייה נשלחת, או שאתה יכול לבחור לבטל את כל העוגיות. ניתן לעשות את זה דרך הגדרות הדפדפן. אם תבטל את כל העוגיות, לא תהיה לך גישה לתכונות רבות שהופכות את חוויית האורח שלך ליותר יעילה וחלק מהשירותים שלנו לא יהיו תקינים. נא עיין בסעיף האחרון של מדיניות העוגיות זו לקבלת מידע נוסף על איך לנהל או לבטל עוגיות דפדפן.

אנו משתמשים במספר קטגוריות של עוגיות וכל אחת מבצעת פונקציה שונה. ניתן בדרך כלל לקבל מידע נוסף אודות עוגיות ותפקידיהם על ידי ביקור באתר מידע כמו allaboutcookies.org.

עוגיות פלאש:

אנו עשויים להשתמש באובייקטים מקומיים משותפים, הלפעמים מכונים עוגיות פלאש, בכדי לאחסן את העדפותיך או להציג תוכן המבוסס על מה שאתה רואה באתר שלנו כדי להתאים אישית את ביקורכם. המפרסמים וספקי השירות צד שלישי שלנו גם עשויים להשתמש בעוגיות פלאש כדי לאסוף ולאחסן מידע. עוגיות פלאש שונות מעוגיות בדפדפן בגלל הכמות של, סוג של, ואיך הנתונים מאוחסנים. כלי ניהול העוגיות של הדפדפן שלכם לא יסיר עוגיות פלאש. נא עיין בסעיף האחרון של מדיניות עוגיות זה לקבלת מידע על האופן שבו ניתן לבטל עוגיות פלאש. אם תבטל עוגיות פלאש, לא תהיה לך גישה לתכונות רבות שהופכות את חוויית האורח שלך ליותר יעילה וחלק מהשירותים שלנו לא יהיו תקינים.

באיזה קטגוריות של עוגיות ניתן להשתמש?

העוגיות שעשויות לשמש את אתר זה נופלות לתוך ארבע הקטגוריות המתוארות להלן. תיאורים אלה יכולים לעזור לך לקבוע אם ואיך אתה רוצה ליצור אינטראקציה עם אתרי האינטרנט שלנו ושירותים מקוונים אחרים.

עוגיות הכרחיות בהחלט

עוגיות אלה חיוניות על מנת לאפשר לך לנווט באתר זה ולהשתמש בתכונות מסוימות. בלי עוגיות הכרחיות אלה, השירותים המקוונים שביקשת, כמו סל קניות או הפקת החשבון שלך בקופה, לא יכולו להינתן.

לא נדרשת הסכמה לעוגיות הכרחיות כפי שהם נדרשות לנו בכדי לספק את השירותים המבוקשים על ידך.

עוגיות ביצועים

אנחנו (או נותני שירות הפועלים בשמנו) עשויים להציב את עוגיות הביצועים שלנו במכשירך. המידע שנאסף באמצעות עוגיות הביצועים שלנו משומשות רק על ידינו או לטובתנו.

עוגיות הביצועים שלנו אוספים מידע אנונימי אודות אופן השימוש שלך באתר זה ותכונותיו. לדוגמה, עוגיות הביצועים שלנו אוספים מידע לגבי הדפים באתר זה אשר אתה מבקר בתדירות הגבוהה ביותר, אם אתה פותח או קורא את התקשורת שאנו שולחים, איזה מודעות אתה רואה או מגיב להם באתר זה או באתרים אחרים בהם הפרסומות שלנו מופיעים, ואם קיבלת הודעות שגיאה. המידע שנאסף עשוי לשמש כדי להתאים אישית את החוויה המקוונת שלך על ידי הצגת תוכן אשר אנו חושבים שתאהב. עוגיות הביצועים גם יכולים לשמש כדי להגביל את מספר הפעמים שאתה רואה את אותה הפרסומת. עוגיות הביצועים לא אוספות מידע שמזהה אותך באופן אישי; עם זאת, אם יש לך חשבון רישום אצלנו, המידע שנאסף על ידינו באמצעות עוגיות הביצועים שלנו עשוי להיות קשור עם חשבון הרישום שלך.

כמו כן, אנו עשויים לאפשר למפרסמים צד שלישי להציב את עוגיות הביצועים שלהם במכשיר באמצעות הפרסומות שלהם באתר זה. המידע אשר עוגיות ביצועים צד שלישי אלה אוספים משמש כדי לקבוע אילו פרסומות צד שלישי להציג באתר זה, כמה פעמים להציג אותם, ובאיזה מיקום באתר זה יש לפרסומות צד שלישי את הביצועים הטובים ביותר. עוגיות ביצועים צד שלישי אלו אינן אוספות מידע שמזהה אותך באופן אישי.

אנו מספקים הודעה וקישור למדיניות עוגיות זו בכותרת התחתונה של כל דף באתר זה. בשימוש והמשך השימוש באתר זה ותכונותיו, אתה מסכים שאנחנו (והמפרסמים צד שלישי באתר זה) יכול למקם עוגיות ביצועים במכשירך.

אתה יכול למחוק או לנהל עוגיות ביצועים בהתאם להוראות בחלק האחרון של מדיניות עוגיות זה.

עוגיות פונקציונליות

אנחנו (או נותני שירות הפועלים בשמנו) עשויים להציב את העוגיות הפונקציונליות שלנו במכשירך. המידע שנאסף באמצעות העוגיות הפונקציונליות שלנו משומשות רק על ידינו או לטובתנו.

העוגיות הפונקציונליות שלנו משמשות כדי לזכור בחירות שתבצע (כגון העדפת שפה, מיקום בארץ, או הגדרות מקוונות אחרות) ולספק את התכונות האישיות או משופרות שתבחר. העוגיות הפונקציונליות שלנו יכולות לשמש כדי לספק אליך שירותים מקוונים, או כדי למנוע משירותים מקוונים להיות מוצעים לך אם ציינת בעבר שאתה לא רוצה לקבל שירותים כאלה. העוגיות הפונקציונליות שלנו אוספות מידע אנונימי; עם זאת, אם יש לך חשבון רישום איתנו, המידע שנאסף על ידינו באמצעות העוגיות הפונקציונליות שלנו עשוי להיות קשור עם חשבון רישום שלך.

במקרים מסוימים, אנו עשויים לאפשר למפרסם או צד שלישי אחר כדי לספק לך תוכן וחוויות מקוונות אחרות באתר זה או שירות מקוון. במקרים אלה, על ידי הצד השלישי עשוי להציב את העוגיות הפונקציונלית שלהם במכשיר ולהשתמש בעוגיות הפונקציונליות שלהם באותה הדרך בה אנו משתמשים בעוגיות הפונקציונליות שלנו, כדי לספק לך תכונות אישיות או משופרות בהקשר עם התוכן או הניסיון של הצד השלישי.

על ידי בחירת אפשרויות מותאמות אישית, הגדרות מותאמות אישית, או תכונות משופרות, אתה מציין את הסכמתך לשימוש שלנו (והשימוש על ידי צדדים שלישיים מותרים) בעוגיות פונקציונליות כדי לספק חוויות אישיות אלה.

אם תמחק את העוגיות הפונקציונליות האלה, העדפות או הגדרות שבחרת לא תישמרנה עבור ביקורים עתידיים.

עוגיות מיקוד או פרסום

פרסום צד שלישי ממוקד

עוגיות פרסום צד שלישי ממוקד עשויים להיות מוצבים במכשירך על ידי מפסמים צד שלישי, רשתות פרסום, חילופי נתונים, ניתוח שיווקי וספקי שירותים אחרים.

עוגיות פרסום צד שלישי ממוקד אוספות מידע על פעילות הגלישה שלך במספר אתרים ושירותים מקוונים כדי לספק לך פרסומות רלוונטיות באתרים והשירותים מקוונים שלנו והאתרים והשירותים המקוונים של צדדים שלישיים. רשתות פרסום עשויות לחלוק את המידע הזה עם המפרסמים באמצעות הרשת שלהם. המידע שנאסף באמצעות עוגיות פרסום צד שלישי אלה אינו מזהה אותך באופן אישי.

הפרסום הממוקד שלנו עוגיות הפרסום הממוקד שלנו ממוקמות במכשירך על ידינו (או נותני שירותים הפועלים בשמנו).

אנו עשויים להשתמש בעוגיות האלה באתרים שלנו ובקשר עם התוכן שלנו ופרסומות המופיעות באתרי אינטרנט צד שלישי ושירותים מקוונים בכדי להכיר בכך שראית או הגבת לתוכן או הפרסומות שלנו כדי שנוכל להציג לך פרסומות למוצרים אשר אנו מאמינים שיעניינו אותך. עוגיות הפרסום הממוקדות שלנו אוספות מידע אנונימי; עם זאת, אם יש לך חשבון רישום איתנו, המידע שנאסף על ידינו באמצעות עוגיות הפרסום הממוקדות שלנו עשוי להיות קשור עם חשבון רישום שלך.

הארגון המגדיר את העוגייה (בין אם הצד השלישי או אנחנו) אחראי להשגת הסכמה. ניתן למצוא מידע נוסף באתר www.youronlinechoices.eu.

אורחים רשומים

אנו יכולים לנתח פעילויות מקוונות של אורחים רשומים על פני האתרים שלנו ושירותים מקוונים על ידי שימוש בעוגיות ובטכנולוגיות מעקב אחרים. איפה שבחרת לקבל הודעות מאיתנו, אנו עשויים להשתמש בעוגיות ובטכנולוגיות מעקב אחרות כדי להתאים את התקשורת העתידית באופן שישקף את האינטרסים שלך.

אנו עשויים גם להשתמש בעוגיות או טכנולוגיות מעקב אחרות בתוך ההתקשרות שלנו אליך (למשל כדי לראות אם הם נקראו או נפתחו או לראות מה התוכן שאתה מגיב אליו ולאילו לינקים אתה עוקב) כדי שנוכל טוב יותר יכולים להתאים תקשורת בעתיד אל האינטרסים שלך.

תוכל בכל זמן לבחור שלא לא לקבל התכתבות ממוקדת מאתנו על ידי כניסה לחשבון הרישום שלך ובחירה שלא לקבל תקשורת שיווקית. כדי לבטל את הפרסום הממוקד על סמך ההתנהגות המקוונת שלך על פני אתר זה ובאתרים אחרים, אנא עקוב בהתאם להוראות המופיעות לעיל (עבור פרסום ממוקד). לא נחלוק את פרטי הקשר שלך עם המפרסמים צד שלישי שלנו אלא אם כן אתה נותן לנו רשות.

ביטול \ הפעלת העוגיות באמצעות הדפדפן שלך

ישנן מספר דרכים בהן תוכל לנהל עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות. באמצעות הגדרות הדפדפן שלך, אתה יכול לקבל או לדחות קבצי עוגיות או להגדיר את הדפדפן שלך כדי להנחות אותך לפני קבלה של קובץ עוגייה מהאתרים שבהם אתה מבקר. אתה צריך להיות מודע לכך שלא תוכל להשתמש בכל התכונות האינטראקטיביות שלנו אם הדפדפן שלך כדי מוגדר לבטל עוגיות לחלוטין.

אם אתה משתמש במחשבים שונים במקומות שונים תצטרך להבטיח כי כל דפדפן מותאם בהתאם להעדפותיך.

אתה יכול למחוק את כל העוגיות אשר הותקנו בתיקיית העוגייה של הדפדפן שלך. הדפדפנים השונים מספקים הליכים שונים על מנת לנהל את ההגדרות שלך. לחץ על כל אחד מהקישורים הבאים כדי לקבל את הנחיות הדפדפן.

אם אינך משתמש בכל אחד מהדפדפנים שצוינו לעיל, אז אתה צריך לבחור "עוגיות" בפונקציה "עזרה" כדי לקבל מידע על איפה למצוא את תיקיית העוגייה שלך.

מחיקת עוגיות פלאש

לחץ על הקישור להלן כדי לשנות את ההגדרות שלך ביחס פלאש עוגיות. ביטול עוגיות פלאש