Loading...
Upcoming webinar: ACCELERATING ENTERPRISE INNOVATION - Feb. 27, 2018, 9 a.m. PST

What are cookies?

Czech

Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie prohlížeče:

Soubory cookie jsou informace, které webová stránka při její návštěvě umístí na vaše zařízení. Soubory cookie mohou zahrnovat přenos informací od nás přímo k vám, k jiné, námi pověřené straně, nebo k jiné straně v souladu se zásadami ochrany soukromí. Pomocí souborů cookie můžeme spojovat informace, které o vás získáme. Můžete chtít, aby vás počítač při každém odeslání souborů cookie varoval, nebo můžete všechny soubory cookie úplně vypnout. To lze provést nastavením prohlížeče. Pokud soubory cookie vypnete, nebudete mít přístup k mnoha funkcím, díky nimž jsou vaše návštěvy účinnější, a některé naše služby nebudou správně fungovat. Více informací o správě či vypnutí souborů cookie v prohlížeči naleznete v poslední kapitole těchto pravidel používání souborů cookie.

Používáme soubory cookie několika kategorií, z nichž každá plní jinou funkci. Více informací o souborech cookie a jejich funkcích naleznete například na webové stránce allaboutcookies.org.

Soubory Flash cookie:

K uložení vašich preferencí nebo k zobrazení obsahu na základě toho, co vidíte na našich stránkách, můžeme použít místní sdílené objekty, někdy známé jako Flash cookie, které personalizují vaši návštěvu. Naši inzerenti a poskytovatelé služeb třetích stran mohou rovněž použít soubory Flash cookie k získávání a uchovávání informací. Soubory Flash cookie se liší od souborů cookie prohlížeče ohledně množství, druhu a způsobu ukládání dat. Nástroje ke správě souborů cookie vašeho prohlížeče neodstraní Flash cookie. Více informací o vypnutí souborů Flash cookie naleznete v poslední kapitole těchto pravidel používání souborů cookie.

Pokud soubory cookie vypnete, nebudete mít přístup k mnoha funkcím, díky nimž jsou vaše návštěvy účinnější, a některé naše služby nebudou správně fungovat.

Jaké kategorie souborů cookie lze použít?

Soubory cookie, které mohou být použity v rámci této webové stránky, spadají do čtyř níže popsaných kategorií. Tyto informace vám pomohou při rozhodování, zda a jakým způsobem interagovat s našimi webovými stránkami a dalšími on-line službami.

  1. Zcela nezbytné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou zcela nezbytné k pobytu na této webové stránce a při používání jejích funkcí. Bez těchto zcela nezbytných souborů cookie nelze poskytovat vámi požadované služby, jako je například nákupní košík či výpis účtu při placení.

Souhlas s používáním zcela nezbytných souborů cookie tedy není vyžadován, neboť ty jsou zcela nezbytné k poskytování našich služeb.

  1. Soubory cookie kategorie výkon

Soubory cookie kategorie výkon shromažďují anonymní informace o tom, jak používáte tuto webovou stránku a její funkce.Naše soubory cookie kategorie výkon tak například sbírají informace o tom, které části této webové stránky navštěvujete nejčastěji, zda čtete informace, které vám zasíláme, která reklamní sdělení na této webové stránce či na webových stránkách, kde se naše reklamní sdělení nacházejí, prohlížíte či s nimi interagujete a zda se k vám dostávají chybová hlášení.Takto získané informace mohou být použity k zobrazení takového obsahu, o kterém si myslíme, že by vás mohl zajímat. S pomocí souborů cookie kategorie výkon také můžeme omezit počet zobrazení stejného reklamního sdělení.Naše soubory cookie kategorie výkon neshromažďují žádné informace o vaší osobě; avšak máte-li u nás registrovaný účet, pak informace získané s pomocí souborů cookie kategorie výkon mohou být s tímto registrovaným účtem spojeny..

V záhlaví všech stran na této webové stránce je umístěna poznámka o pravidlech používání souborů cookie a odkaz na tento dokument. Používáním této webové stránky a jejích funkcí souhlasíte s tím, že na vaše zařízení můžeme (spolu s dalšími inzerenty na této webové stránce) umístit soubory cookie kategorie výkon.

Více informací o správě či smazání souborů cookie kategorie výkon naleznete v poslední kapitole těchto pravidel používání souborů cookie.

  1. Soubory cookie kategorie funkčnost

My (nebo poskytovatelé služeb námi pověření) můžeme na vaše zařízení umístit soubory cookie kategorie funkčnost. Informace získané s pomocí našich souborů cookie kategorie funkčnost nesdílíme s našimi inzerenty ani dalšími subjekty.

Naše soubory cookie kategorie funkčnost shromažďují anonymní informace;avšak máte-li u nás registrovaný účet, pak informace získané s pomocí souborů cookie kategorie funkčnost mohou být s tímto registrovaným účtem spojeny.

V některých případech můžeme pomocí této webové stránky či on-line služby inzerentům či dalším subjektům umožnit nabízení obsahu a dalších on-line funkcí.V takových případech mohou tyto další subjekty na vaše zařízení umístit soubory cookie kategorie funkčnost a použít tyto soubory stejným způsobem, jakým je používáme my, a to tak, aby vám dokázaly zajistit obsah cíleně určený vám.

Volbou přizpůsobených možností či nastavení a rozšířených funkcí nám (či námi pověřeným dalším subjektům) dáváte najevo svůj souhlas s použitím souborů cookie kategorie funkčnost k poskytování takto přizpůsobených možností.

Rozhodnete-li se tyto soubory cookie kategorie funkčnost odstranit, budou vaše veškerá nastavení a zvolené předvolby pro další návštěvu ztraceny.

  1. Soubory cookie cílené reklamy

Cílená reklama dalších subjektů

Soubory cookie cílené reklamy dalších subjektů mohou být na vaše zařízení uloženy dalšími inzerenty, reklamními sítěmi, výměnou dat, marketingovými analýzami či poskytovateli dalších služeb.

Soubory cookie cílené reklamy dalších subjektů sbírají informace o vašem pohybu napříč více webovými stránkami a on-line službami, aby vám bylo možné nabídnout relevantní reklamní sdělení na našich webových stránkách a on-line službách, stejně jako na webových stránkách a on-line službách dalších subjektů.Reklamní sítě mohou takové informace sdílet mezi inzerenty, kteří tuto reklamní síť používají.Informace získané s pomocí souborů cookie cílené reklamy dalších subjektů neshromažďují informace o vaší osobě.

Naše cílená reklama

Naše soubory cookie cílené reklamy jsou na vaše zařízení ukládány námi (či námi pověřenými poskytovateli služeb).

Tyto soubory cookie můžeme používat na našich webových stránkách či ve spojení s obsahem či reklamním sdělením, které se objeví na webových stránkách dalších subjektů, a to za účelem zjištění informací o vaší interakci s naším obsahem či reklamním sdělením, na jejichž základě vám nabídneme reklamní sdělení na produkty, o kterých věříme, že by vás mohly zajímat. Naše soubory cookie cílené reklamy shromažďují anonymní informace; avšak máte-li u nás registrovaný účet, pak informace získané s pomocí souborů cookiecílené reklamy mohou být s tímto registrovaným účtem spojeny.

Za získání souhlasu se sběrem takových informací je odpovědná společnost takové soubory cookie provozující (my či další subjekt). Více informací naleznete na www.youronlinechoices.eu.

Registrovaní hosté

Pomocí souborů cookie a dalších sledovacích možností můžeme analyzovat on-line aktivity registrovaných hostů napříč našimi webovými stránkami a on-line službami.V případě, kdy nás požádáte o zasílání informací, můžeme soubory cookie a další sledovací možnosti využít k přizpůsobení takových zasílaných informací vašim zájmům.

Soubory cookie a další sledovací možnosti můžeme využít k naší komunikaci s vámi (například ke zjištění, zda jste námi poslané informace přečetli či s jakým obsahem jste interagovali a které odkazy jste následovali), což nám umožní v budoucnu zaslané informace lépe přizpůsobit vašim zájmům.

Pokud se kdykoliv rozhodnete, že od nás již další cílené informace dostávat nechcete, můžete po přihlášení ke svému registrovanému účtu zasílání marketingových informací zrušit. Nechcete-li se nadále účastnit poskytování cílené reklamy na základě vašeho chování na této a dalších webových stránkách, postupujte podle pokynů popsaných výše (pro cílenou reklamu).

Pokud nám k tomu nedáte souhlas, nebudeme vaše kontaktní informace sdílet s dalšími inzerenty.

Povolení/zakázání souborů cookie v prohlížeči

Způsobů, jakými spravovat soubory cookie a další sledovací možnosti, existuje celá řada. V nastavení prohlížeče můžete soubory cookie povolit či odmítnout, případně prohlížeč nastavit tak, aby se vás při návštěvě webové stránky před přijmutím souborů cookie vždy nejprve dotázal. Mějte prosím na paměti, že zakázáním souborů cookie v nastavení prohlížeče může dojít k nefunkčnosti všech našich interaktivních možností.

Používáte-li k přístupu na webové stránky více zařízení na více místech, ujistěte se, že jsou jednotlivé prohlížeče nastavené tak, aby odpovídaly vašim preferencím.

Jakékoliv uložené soubory cookie lze odstranit ve složce souborů cookie vašeho prohlížeče. Nastavení možností se v závislosti na použitém prohlížeči může měnit. Kliknutím na následující odkazy získáte informace o nastaveních konkrétních prohlížečů.

Používáte-li jiný prohlížeč, můžete najít informace o umístění složky se soubory cookie po vyhledání termínu „cookie“ v dokumentaci svého prohlížeče.

Odstranění souborů Flash cookie

Změnu nastavení v souvislosti se soubory Flash cookie lze provést kliknutím na níže uvedený odkaz. Zakázání souborů Flash cookie.